wn_baner_ess
tu jestes / strona główna / ESS / - Ciekawostki
Menu
- Ciekawostki

Czy wiesz, że…

-  łącznie zostaną zbudowane 22 niezależne stacje badawcze, pierwsze 7 gotowych do pracy w 2019 roku, natomiast pozostałe w roku 2025.

- liniowy akcelerator będzie miał długość prawie pół kilometra i znajdował się będzie 10m pod ziemią;

-  akcelerator dostarczy milisekundowe pulsy neutronów z mocą równą 5 MW;

- dzięki odnawialnym źródłom energii zasilającym ESS, wyemituje on do atmosfery o 165,000 ton mniej dwutlenku węgla;

- ESS będzie generował wiązki 30 razy jaśniejsze niż obecnie osiągane przez najpotężniejsze reaktory jądrowe;

 

Źródło:

http://ess-scandinavia.eu/


Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.