wn_baner_ess
tu jestes / strona główna / Pozostałe instytucje
Menu
Pozostałe instytucje

Europejskie Źródło Spalacyjne (ESS)  jako najpotężniejsze źródło neutronów na świecie działała jak wielki mikroskop, pozwalając naukowcom na studiowanie na poziomie atomowym różnych materiałów, od protein i tworzyw sztucznych po leki i molekuły. Na eksperymentach przeprowadzanych w ESS skorzysta wiele dziedzin badań, takich jak chemia, nanotechnologia, technologie energetyczne, inżynieria środowiska, biologia, farmaceutyka, IT, materiałoznawstwo, czy archeologia.

 

Centrum Badań Ciężkojonowych (GSI) prowadzi badania podstawowe wokół oddziaływania ciężkich jonów z materią w ramach fizyki jądrowej, atomowej, fizyki plazmy, ciała stałego oraz biofizyki. Eksperymenty przeprowadzane w GSI mają również na celu weryfikację zasad elektrodynamiki kwantowej, badanie oddziaływania wiązki ciężkich jonów z żywą tkanką, czy modyfikację własności materiałów przy pomocy promieniowania.

 

European X-ray Free Electron Laser (EXFL) czyli Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach, otwiera przed światem dotychczas niedostępne obszary badań zjawisk i procesów, zachodzących na Ziemi jak i w jej wnętrzu. Skorzysta na tym wiele dziedzin nauki, takich jak chemia (filmowanie reakcji chemicznych w celu lepszego poznania procesów, takich jak kataliza), astrofizyka (analizowanie zachowania plazmy, badanie warunków panujących wewnątrz planet), biologia (analizowanie budowy molekuł, komórek, wirusów), materiałoznawstwo (zbadanie właściwości znanych i odkrycie zupełnie nowych materiałów), energetyka (badanie i zrozumienie procesów zachodzących w ogniwach słonecznych), elektronika (poszerzenie wiedzy o magnetyzmie), i nanotechnologia (zgłębienie właściwości tworzyw i ich struktury przestrzennej na poziomie nano).


Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.