CERN o polskim biznesie – jaki potencjał ma Poland@CERN 2019?

Poland@CERN 2019 to szczególne wydarzenie dla rozwoju współpracy polskiego środowiska naukowo-biznesowego z Europejską Organizacją Badań Jądrowych.  Sesje tematyczne i spotkania B2B będą okazją do jej ewaluacji i poszerzenia. Czego mogą oczekiwać polskie firmy? Jak jego potencjał oceniają reprezentanci CERN?

 

Niemal trzy dekady członkostwa w CERN

Początki współpracy Polski z CERN sięgają lat 60. XX wieku. Polska, jako jedyny kraj bloku wschodniego, posiadała oficjalny status obserwatora tej instytucji. Jej pełnoprawnym członkiem została 28 lat temu, w 1991 roku. Obecnie w strukturach organizacji pracuje wielu polskich naukowców, którzy uczestniczą m.in. w konstrukcji, rozbudowie i eksploatacji detektorów oraz akceleratorów wchodzących w skład kompleksu akceleratorów CERN. Warto dodać, że pierwszą kobietą, która objęła stanowisko przewodniczącego Rady CERN była prof. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie – pełniła ją przez trzy kadencje w latach 2013-2015.

Obecnie z CERN na co dzień współpracuje ponad 250 polskich specjalistów, z czego zatrudnionych jest tu ich ponad 70. Naukowcy i badacze prowadzący tu badania i projekty pochodzą z całego świata i są związani z różnymi uczelniami oraz instytucjami badawczymi. Tworzą kilkutysięczne środowisko, które stale rozwija swoje kompetencje naukowe. Kształcą się tu kolejne pokolenia światowej klasy ekspertów. CERN to również szansa na rozwój dla polskich naukowców, na różnych etapach ich kariery. Dzięki temu, że Polska jest członkiem CERN, mają oni wiele uprawnień i możliwości np. mogą wykorzystywać aparaturę badawczą i infrastrukturę CERN, brać udział w programach stypendialnych czy też desygnować przedstawicieli do władz organizacji. Warto popularyzować te możliwości w polskim środowisku związanym nie tylko z nauką, ale i edukacją.

Europejska Organizacja Badań Jądrowych jest odpowiedzialna za budowę infrastruktury badawczej i koordynację jej eksploatacji. Potrzebne są do tego różnorodne kompetencje techniczne, technologiczne i organizacyjne. Trzeba podkreślić, że rodzi to szanse na współpracę z CERN nie tylko dla środowiska naukowego ale i biznesowego. Może też przyczynić się do umocnienia transferu wiedzy i doświadczenia między tymi środowiskami. Wydarzenia takie jak Poland@CERN 2019 to okazja na pokazanie w Genewie, że polskie firmy i instytucje mają potencjał do realizowania różnorodnych, nawet bardzo złożonych zleceń.

– komentuje dr Andrzej Siemko, naukowiec pracujący w CERN w Genewie.

 

Doceniony potencjał

Członkostwo Polski w CERN sprawia, że polskie firmy i instytucje mogą one brać udział w postępowaniach przetargowych czy komercjalizować technologie opracowane w ośrodku. Pomaga im w tym wyznaczony przez Europejską Organizację Badań Jądrowych łącznik przemysłowy działający przy Wrocławskim Parku Technologicznym.  Przez niemal 30 lat z CERN współpracowały dziesiątki polskich firm. Potencjał tego sektora gospodarki dostrzegają coraz to nowe przedsiębiorstwa zainteresowane wejściem na rynek Big Science.

Dostrzegamy stały wzrost kompetencji polskich firm. Zaplecze technologiczne i badawczo-rozwojowe, którym dysponują sprawia, że ich oferty są konkurencyjne, a zamówienia im powierzone realizowane są z utrzymaniem najwyższej jakości i staranności. Mam nadzieję, że Poland@CERN 2019 sprawi, że utrwalimy współpracę z dotychczasowymi polskimi dostawcami CERN, a kolejne firmy dostrzegą możliwości, jakie daje współpraca z naszą organizacją.

– komentuje Anders Unnervik, Head of Procurement and Industrial Services CERN

 

Taka opinia potwierdza, że w sektorze Big Science Polska ma ugruntowaną pozycję, która będzie się stale umacniać. Warto dodać, że na Poland@CERN 2019 obecne będą firmy silnie związane z takimi sektorami jak elektronika, kriogenika, wentylacja i chłodnictwo, optyka i fotonika czy IT.

 

 


Organizatorami Poland@CERN 2019 są:

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.