wn_baner_iter
tu jestes / strona główna / ITER / Historia
Menu
Historia

Krótka historia ITER-u

Dzisiejsza energia uzyskiwana jest w dużej mierze jako efekt spalania ogromnych  zasobów węgla, oleju i gazu. Te trzy główne paliwa występują na Ziemi niestety w ograniczonej ilości, a użycie ich do wytworzenia energii, generuje niespotykane w historii świata emisje dwutlenku węgla do atmosfery. Jak wiadomo, jest to znaczną przyczyną tak zwanego efektu cieplarnianego.

W poszukiwaniu nowych źródeł energii, w roku 1985 powstała inicjatywa stworzenia reaktora, którego moc pochodziłaby z fuzji termojądrowej. Tak oto narodziła się idea projektu ITER, który po łacinie znaczy ”droga”. W inicjatywie uczestniczą Rosja, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Japonia, Chiny, Korea Południowa i Indie. Nad wstępnym projektem reaktora, zaczęto pracować w roku 1988, natomiast projekt końcowy zatwierdzono 13 lat później. Na lokalizację reaktora wybrano miejscowość Cadarache, blisko prowincji Aix-en-Provence w południowej Francji. Porozumienie ITER zostało oficjalnie podpisane przez ministrów 6 państw członkowskich i Unii Europejskiej 21 listopada 2006 roku w Paryżu.

W lutym 2007 roku, Europejska Wspólnota Energii Atomowej EURATOM (ang. European Atomic Energy Community) i rząd Japonii, podpisały porozumienie, dzięki któremu Japonia będzie mogła przeprowadzać badania i rozwój w kierunku wsparcia projektu ITER.

Zestawienie najważniejszych dat  z rozwoju projektu ITER:

1985 – Szczyt Supermocarstw w Genewie, na którym Sekretarz Generalny ZwiązkuRadzieckiego Michaił Gorbaczow i prezydent USA Ronald Reagan, ogłaszają chęć pokojowego wykorzystania energii termojądrowej.

1986 – Szczyt ZSRR i USA na którym ustalono, że Unia Europejska, Japonia, Związek Radziecki i Stany Zjednoczone Ameryki  wspólnie będą uczestniczyć w budowie projektu ITER.

1988 – rozpoczynają się prace nad stworzeniem wstępnego projektu reaktora.

1991 – tokamak JET (ang. Joint European Torus) osiąga energię fuzji rzędu 1.5 do 2 megawatów.

1992 – rozpoczynają się prace inżynieryjne nad projektem ITER.

1994 – amerykański tokamak TFTR (Tokamak Fusion Test Reactor) osiąga energię fuzji o mocy 16 megawatów.

1998 – międzynarodowe Kolegium zatwierdza projekt reaktora ITER.

2001 – nowy projekt reaktora, wprowadzający równie wydajne a przy tym bardziej ekonomiczne rozwiązania, zostaje zatwierdzony przez Kolegium.

2003 – Chiny i Korea przyłączają się do projektu ITER.

2005 – podjęta zostaje decyzja o miejscu budowy reaktora, którym będzie Cadarache we Francji. W tym samym roku Indie przyłączają się do projektu ITER.

2006 – porozumienie ITER zostaje oficjalnie podpisane przez wszystkie państwa członkowskie i Unię Europejską.

2007 – rozpoczynają się prace nad przygotowaniem terenu pod budowę reaktora.

2008 – zostaje podpisane porozumienie pomiędzy ITER a CERN oraz Międzynarodową Agencją Energii Atomowej IAEA (eng. International Atomic Energy Agency), które umożliwia wymianę technologii, informacji i doświadczenia poszczególnych organizacji.

2009 – otwarcie testowej platformy diwertora.

2010 – podpisanie pierwszego kontraktu na dostarczenie materiałów niezbędnych do budowy tokamaku, w wysokości ponad 12 milionów Euro.

2011 – rozpoczynają się prace nad budową fundamentów pod reaktor.

2012 – oddanie do użytku nowego budynku zwojenia cewek pola poloidalnego.

Źródło:

http://www.iter.org


Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.