wn_baner_strefa
tu jestes / strona główna / ESA
Menu
ESA

Europejska Agencja Kosmiczna powstała w 1975 r. Jej celami są kształtowanie możliwości rozwoju technologii kosmicznych w Europie oraz eksploatacja i wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej. Programy ESA obejmują takie obszary przemysłu kosmicznego, jak: załogowe loty kosmiczne (głównie we współpracy z programem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej), bezzałogowe misje badawcze, obserwacja Ziemi, nawigacja satelitarna, rozwój telekomunikacji, projektowanie rakiet nośnych. Ponadto Agencja prowadzi i finansuje zakrojoną na szeroką skalę edukację oraz badania naukowe, które mogą być następnie wykorzystywane przez przemysł. Dzięki koordynacji strefy finansowej i zaplecza intelektualno-naukowego swoich członków, Europejska Agencja Kosmiczna może podjąć działania wykraczające daleko poza granice możliwości pojedynczego kraju. ESA zrzesza 22 kraje europejskie. ESA ma również zawartą umowę o współpracy z Kanadą, która dzięki temu może uczestniczyć w niektórych projektach.

Główna siedziba ESA mieści się w Paryżu, ale jej filie, centra badawcze i szkoleniowe znajdują się między innymi w Kolonii, Madrycie, Darmstadt, Frascati koło Rzymu czy w Noordwijk, w Holandii.

Budżet ESA jest rozdzielany w ramach realizowanych przez nią programów. Dzielą się one na „obowiązkowe” i „opcjonalne”. Do udziału w programach obowiązkowych zobowiązani są wszyscy członkowie Agencji, są one finansowane ze składek członkowskich, których wielkość zależy od dochodu narodowego poszczególnych krajów. Programami tymi objęte są projekty naukowe, badania przestrzeni kosmicznej – dzięki budowie specjalistycznego sprzętu, astronomia, fizyka, badania technologiczne, programy edukacyjne oraz pośrednictwo w przepływie informacji o programach kosmicznych krajów członkowskich.

Programy „opcjonalne” natomiast, finansowane są tylko przez państwa, które zadeklarowały w nich udział. Wysokość wkładu poszczególnych krajów jest ustalana w trakcie negocjacji, osobno dla każdego programu. Zakres programów opcjonalnych  obejmuje między innymi budowę europejskiej rakiety nośnej, loty załogowe, jak i programy służące użytkowym zastosowaniom technologii kosmicznych, jak n.p. obserwacja Ziemi, nawigacja, łączność satelitarna.

Jednym z głównych celów działania ESA jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich. Aby to osiągnąć ESA wprowadziła szereg udogodnień dla firm z sektora MŚP, między innymi dzięki stworzeniu skierowanych do nich programów. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc w zakresie doradztwa technicznego i biznesowego, możliwości korzystania z laboratoriów Agencji, oraz dofinansowania projektów. Powołane w tym celu Biuro ds. MŚP dysponuje platformą SineQuaNet, która umożliwia dostęp do urządzeń technicznych, oferuje wsparcie ekspertów i usługi szkoleniowe. ESA, aby zwiększyć konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, stworzyła kilka programów, które oferują dofinansowania dla przedsiębiorców współpracujących z branżą kosmiczną lub specjalizujących się w wysokich technologiach.

Wśród polskich firm i instytutów badawczo-rozwojowych, działających w sektorze kosmicznym i współpracujących z ESA, należy wymienić m. in.  Adaptronica Sp. z o.o., Astri Polska Sp. z o.o., Astronika Sp. z o.o., Centrub Badań Kosmicznych PAN, Creotech Instruments SA, GMV, Herz Systems Sp. z o.o., Instytut Odlewnictwa, ITTI Sp. z o.o., KenBIT Sp. z o.o., PikTime Systems Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Robotics Inventions Sp. z o.o., Sener Sp. z o.o., TopGaN Sp. z o.o., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Vigo System S.A., Vratis Sp. z o.o. oraz WASAT Sp. z o.o.

Źródło:

http://tk.parp.gov.pl

http://www.esa.int/ESA


Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.