wn_baner_wpt
you are here / main page / directory / KPIT Infosystems Central Europe Sp. z o.o.
KPIT Infosystems Central Europe Sp. z o.o.

Branch: IT

Description: Creating IT architecture, software development

Contact:

Tel. +48 71 78 58 900

Fax.+48 71 78 58 901

KPIT-ICE_Reception@kpitcummins.com

www.kpitcummins.com

Address:

ul. Klecińska 125

54-413 Wrocław

 Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.