wn_baner_wpt
you are here / main page / .Baner .W-P-T
.Baner .W-P-T

Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.