wn_baner_wpt
you are here / main page / Baner C-E-R-N
Baner C-E-R-N

Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.