wn_baner_cern
tu jestes / strona główna / CERN / Osiągnięcia
Menu
Osiągnięcia

Osiągnięcia

Laboratorium Naukowe CERN może pochwalić się znaczącymi odkryciami, takimi jak stworzenie pierwszej na świecie strony WWW, czy pierwszego obrazu przy użyciu techniki obrazowania PET.  Wielu badaczy i naukowców otrzymało prestiżowe Nagrody Nobla pracując nad projektami realizowanymi przez CERN.  Do najważniejszych osiągnięć Organizacji należą:

- odkrycie w 1973 roku przez André Lagarrigue i jego zespół zjawiska prądu  zerowego w komorze Gargamelle.

- stworzenie w 1977 pierwszego obrazu przy użyciu pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej PET (ang. Positron Emission Tomography).

- odkrycie w 1983 roku cząstek W i Z. Dokonało go dwóch naukowców, Carlo Rubbia oraz Simon van der Meer, nadzorując dwa eksperymenty nazwane UA1 i UA2. Za to osiągnięcie, otrzymali rok później Nagrodę Nobla.

- określenie w 1989 roku, że istnieją jedynie trzy rodzaje lekkich neutrin, a tym samym trzy rodziny kwarkowo-leptonowe. Eksperyment został przeprowadzony przy użyciu Wielkiego Zderzacza Elektronowo-Pozytonowego LEP (and. Large Electron-Positron Collider).

- stworzenie przez Tima Berners-Lee w roku 1990 pierwszej na świecie strony WWW. Głównym celem strony było ułatwienie wymiany informacji pomiędzy naukowcami z całego świata.

- obserwacja w 1995 roku atomu antywodoru przez Waltera Oelerta i jego zespół. Podczas eksperymentu o nazwie PS210, zaobserwowano łącznie dziewięć atomów antywodoru.

- stworzenie w roku 2002 tysięcy zimnych atomów antywodoru. Słowo „zimny” odnosi się tutaj do wolno poruszających się atomów.

- wyizolowanie 38 atomów antywodoru w roku 2010, w celu ich dalszego zbadania.

- przechwycenie w roku 2011 i utrzymanie przez ponad 900 sekund atomów antywodoru.

- odkrycie nowej cząstki elementarnej w 2012 nazwanej bozonem Higgsa

Źródło:

http://public.web.cern.ch/public/en/About/History-en.html

http://en.wikipedia.org/wiki/CERN


Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.