wn_baner_wpt
tu jesteś / strona główna / iter / aktualności / Czy największy reaktor fuzyjny jest szansą dla rozwoju gospodarczego Polski?
Czy największy reaktor fuzyjny jest szansą dla rozwoju gospodarczego Polski?

Krajowy przemysł i nauka mają wciąż szanse na zaangażowanie w duże projekty naukowe. Potrzebne jest jednak pogłębienie współpracy i zdobycie większej ilości niezbędnych informacji. Wrocławski Park Technologiczny S.A. zorganizował spotkanie, którego celem było wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w udziale w przetargach i pozyskiwaniu zamówień.

 

Głównym tematem spotkania zorganizowanego dnia 17.12.2014r. w ramach współpracy Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. (WPT) z Krajowym Punktem Kontaktowym Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM), było przedstawienie dotychczasowych osiągnięć sektora biznesu i nauki na rynku ITER oraz możliwości związanych z planowanymi na 2015 rok przetargami i grantami. W Polsce głównym beneficjentem współpracy z organizacją ITER oraz organizacją Fusion for Energy (F4E), która nadzoruje dostawy produktów i usług z rejonu Unii Europejskiej, są uczelnie i jednostki badawcze. Jedyną firmą, której dotychczas udało się wygrać przetarg F4E jest software house SMT Software z Wrocławia. Tak mały udział spowodowany jest tym, że dla wielu przedsiębiorców rynek ITER jest wciąż nieznany i trudno dostępny. Duża część ogłaszanych przetargów wymaga także zaangażowania wielu firm, co wiąże się z koniecznością znalezienia odpowiednich partnerów biznesowych. Spotkanie było okazją do omówienia zasad działania ITER i F4E, sposobów aplikowania o zamówienia oraz wsparcia, jakie oferuje WPT i IFPiLM. Szczegółowo omówiono wybrane z planowanych na 2015 rok przetargów, których pełna lista dostępna jest na stronie industryportal.f4e.europa.eu.

Dyskusja dotyczyła także nadchodzących zmian w strukturach ITER i F4E, które mogą mieć wpływ na zwiększenie przystępności przetargów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bardzo interesującym rozwinięciem spotkania była wymiana poglądów na temat członkostwa Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA i związanych z tym szans dla polskiego przemysłu. ESA jest podobnym do ITER-a rynkiem pod względem zapotrzebowania na specjalistyczne produkty i usługi z rejonu Unii Europejskiej.

Wrocławski Park Technologiczny wspiera inicjatywy mające na celu zwiększenie udziału polskiego przemysłu i nauki na rynkach wysokich technologii. Celem jest podniesienie świadomości na temat F4E, ITER i innych organizacji o zasięgu ogólnoświatowym działających na terenie Europy oraz pomoc w pozyskiwaniu zamówień i nawiązywaniu współpracy transgranicznej.


Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.