wn_baner_wpt
tu jesteś / strona główna / aktualności / Centrum Nowe Technologie Energetyczne
Centrum Nowe Technologie Energetyczne

26 czerwca 2014 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie odbyło się I posiedzenie Rady Zarządzającej Centrum Nowe Technologie Energetyczne (CeNTE). Ustanowienie Centrum wynika z decyzji Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 kwietnia br. o powierzeniu Instytutowi Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego Euratom-Fusion, stanowiącego ośrodek koordynujący pracę centrum naukowo-przemysłowego realizującego w Polsce Wspólny Program Fuzji Jądrowej (Euratom Joint Programme) Wspólnoty Euratom. W programie tym, oprócz głównego beneficjenta, którym na mocy decyzji MNiSW jest IFPiLM, współfinansowanie z Komisji Europejskiej mogą otrzymać także inne podmioty, powiązane z beneficjentem umową prawną. Obecnie członkami CeNTE są IFPiLM, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Akademia Morska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Wrocławski Park Technologiczny S.A. Do zadań Centrum należy m.in. udział w międzynarodowych programach badawczych, wspieranie działalności członków centrum, wymiana pracowników i studentów pomiędzy instytutami i uczelniami a przedsiębiorcami, jak również inicjowanie tworzenia i korzystania z dużej infrastruktury badawczej. Przystąpić do CeNTE może dowolny podmiot krajowy.


Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.