wn_baner_wpt
tu jesteś / strona główna / aktualności / Polska kluczowym partnerem projektu Wendelstein 7-X
Polska kluczowym partnerem projektu Wendelstein 7-X

Projekt Wendelstein 7-X to eksperymentalny stellarator budowany w Greifswald w Niemczech. Koordynatorem i pomysłodawcą jest Instytut Fizyki Plazmy imienia Maxa Plancka (IPP) a Polska jest drugim co do wielkości partnerem projektu z wkładem wynoszącym aż 6.5 miliona euro. Przy budowie stellaratora od wielu lat pracują zespoły inżynierów i naukowców z różnych placówek w kraju. Instytut Fizyki Jądrowej PAN zaangażowany jest w montaż nadprzewodzących kabli i szyn zbiorczych. Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) odpowiedzialne jest za betonowe konstrukcje wsporcze i system chłodzenia, natomiast Politechnika Warszawska, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) oraz Uniwersytet Opolski dostarczają m.in. strukturalnych i mechanicznych analiz systemu magnetycznego czy systemów diagnostycznych miękkiego promieniowania rentgenowskiego. Stellarator Wendelstein 7-X stworzy dla polskich naukowców szansę na poszerzenie wiedzy w zakresie diagnostyki neutronowej i rentgenowskiej oraz modelowania plazmy i jej oddziaływania z materią.

Źródło: http://www.efda.org/newsletter/a-fruitful-collaboration-between-neighbours/?utm_source=Fusion+in+Europe+Newsletter&utm_campaign=c42a7f548c-Fusion_in_Europe_2013_2_FiE_distribution&utm_medium=email&utm_term=0_018c991ab2-c42a7f548c-408578001


Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.